Vietnam Airlines Điểm đến thành công Giá rẻ mỗi ngày Điểm đến thành công Skyteam OneWorld

Dịch vụ ưu tiên

An Bình cung cấp các Dịch vụ ưu tiên tại sân bay như sau:

1. Dịch vụ chào đón khách (WELCOMING SERVICE)
- Hành khách sẽ được nhân viên An Bình đón tiếp ngay từ cá»­a máy bay (có bảng tên đón khách), hÆ°á»›ng dẫn làm thủ tục nhập cảnh tại quầy Æ°u tiên, lấy giúp hành lý ra trÆ°á»›c và làm thủ tục hải quan má»™t cách nhanh chóng, chuyển giao hành lý cho người thân đón bên ngoài.- Vui lòng đặt chá»— và xác nhận sá»­ dụng dịch vụ trÆ°á»›c 12 giờ.

2. Dịch vụ chào đón khách đặc biệt (SPECIAL WELCOMING SERVICE)
-  Má»—i khách sẽ có 1 nhân viên phục vụ riêng ngay từ cá»­a máy bay (có bảng tên đón khách), hÆ°á»›ng dẫn làm thủ tục nhập cảnh tại quầy Æ°u tiên, giúp lấy hành lý ra trÆ°á»›c và làm thủ tục hải quan má»™t cách nhanh chóng, chuyển giao hành lý cho người thân đón bên ngoài. Dịch vụ cho phép 1 nhân viên của công ty vào cá»­a hải quan đón khách.
- Vui lòng đặt chỗ và xác nhận sử dụng dịch vụ trước 24 giờ.

3. Dịch vụ tiễn khách (DEPARTURE HOSPITALITY SERVICE)
· Hành khách sẽ được nhân viên đón tiếp tại cá»­a Ä‘i (có bảng tên đón khách), hÆ°á»›ng dẫn làm thủ tục xuất cảnh tại quầy Æ°u tiên, ký gá»­i hành lý và làm thủ tục hải quan má»™t cách nhanh chóng, Ä‘Æ°a khách ra tận cá»­a máy bay
· Vui lòng đặt chỗ và xác nhận sử dụng dịch vụ trước 12 giờ.

4. Dịch vụ tiá»…n khách đặc biệt (SPECIAL DEPARTURE HOSPITALITY SERVICE). 
- Má»—i khách sẽ có nhân viên phục vụ riêng ngay từ cá»­a Ä‘i (có bảng tên đón khách), hÆ°á»›ng dẫn làm thủ tục xuất cảnh tại quầy Æ°u tiên, ký gá»­i hành lý và làm thủ tục hải quan má»™t cách nhanh chóng, Ä‘Æ°a khách ra tận cá»­a máy bay. Trong thời gian chờ chuyến bay quí khách sẽ chờ tại phòng chờ dành riêng cho khách hạng thuÆ¡ng gia. (Internet, báo hàng ngày, các món ăn, giải khát và trái cây được phục vụ miá»…n phí). Vui lòng đặt chá»— và xác nhận dịch vụ trÆ°á»›c 24 giờ.

5. Dịch vụ làm thủ tục check in vé và hành lý ( CHECK -IN SERVICE).
- Dịch vụ check in chá»— ngồi trên máy bay theo yêu cầu. Cung cấp thẻ Æ°u tiên Ä‘ính kèm vào hành lý ký gá»­i
- HÆ°á»›ng dẫn làm thủ tục xuất cảnh , ký gá»­i hành lý và làm thủ tục hải quan má»™t cách nhanh chóng
· Vui lòng đặt chỗ và xác nhận dịch vụ trước 24 giờ.

6. Dịch vụ làm Visa cá»­a khẩu ( VISA SERVICE).
- Nhân viên An Bình sẽ đón khách tại máy bay, Ä‘Æ°a khách vào Công an cá»­a khẩu để dán Visa nhập cảnh cho khách.
- HÆ°á»›ng dẫn làm thủ tục nhập cảnh , lấy hành lý và làm thủ tục hải quan má»™t cách nhanh chóng
- Cung cấp Thư mời làm Visa du lịch, Visa du lịch cho khách quốc tế khi đến Việt Nam
- Vui lòng đặt chỗ và xác nhận dịch vụ trước 24 giờ.

7. Dịch vụ đón tiễn máy bay chuyên cơ :