Vietnam Airlines Điểm đến thành công Giá rẻ mỗi ngày Điểm đến thành công Skyteam OneWorld

THONG BAO MIEN THU PHI DUONG BAY HO CHI MINH - THANH HOA

An Bình trân trọng gá»­i Ä‘ến quý khach ná»™i dung thông báo cua Vietnam Airlines nhÆ° sau :

Chi nhánh miền Bắc xin thông báo tới quý đại lý như sau:

Nhân dịp khai trÆ°Æ¡ng đường bay Thành phố Hồ Chí Minh- Thanh Hóa , Ä‘ể tạo Ä‘iều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng, Vietnam Airlines áp dụng không thu phí chuyển đổi hành trình cho hành khách có nhu cầu chuyển vé đã mua từ hành trình giữa Tp Hồ Chí Minh – Vinh và Tp. Hồ Chí Minh – Hà Ná»™i sang hành trình giữa Tp Hồ Chí Minh – Thanh Hóa.

Theo đó, việc đặt chá»—, đổi hành trình cần được thá»±c hiện trong giai Ä‘oạn từ 15/1 đến hết ngày 28/2/2013 tại các phòng vé và đại lý của Vietnam Airlines.

 Thông tin chi tiết về việc không thu phí chuyển đổi hành trình trên , CNMB sẽ triển khai công văn hÆ°á»›ng dẫn tá»›i đại lý trong thời gian sá»›m nhất.

 Xin trân trọng thông báo