Vietnam Airlines Điểm đến thành công Giá rẻ mỗi ngày Điểm đến thành công Skyteam OneWorld

Vietnam Airlines - Khuyến mại chào mùa hè 2012 Noi dia

Giữa

Và

Giá một chiều

Purchase
Period

Travel Period

Fare Type

Hà Nội

TP.Hồ Chí Minh

1,199,000

1,199,000

08/03/12-19/03/12

01/04/12-26/04/12

05/09/12-31/10/12

Siêu tiết kiệm

Hà Nội

Dà Nẵng

777,000

VNĐ

08/03/12-19/03/12

01/04/12-26/04/12

05/09/12-31/10/12

Siêu tiết kiệm

Hà Nội

Huế

777,000

VNĐ

08/03/12-19/03/12

01/04/12-26/04/12

05/09/12-31/10/12

Siêu tiết kiệm

TP.Hồ Chí Minh

Dà Nẵng

777,000

VNĐ

08/03/12-19/03/12

01/04/12-26/04/12

05/09/12-31/10/12

Siêu tiết kiệm

TP.Hồ Chí Minh

Huế

777,000

VNĐ

08/03/12-19/03/12

01/04/12-26/04/12

05/09/12-31/10/12

Siêu tiết kiệm

  • Giá vé chÆ°a bao gồm thuế và lệ phí.
  • Giá khứ hồi bằng hai lần giá má»™t chiều.
  • Tùy thuá»™c vào tình trạng chá»—, các mức giá cao hÆ¡n có thể được áp dụng.
  • Để tham khảo Ä‘iều kiện giá, quý khách vui lòng nhấn vào đây.