Vietnam Airlines Điểm đến thành công Giá rẻ mỗi ngày Điểm đến thành công Skyteam OneWorld

Malaysia Airlines Thông báo thay đổi Phụ phí Xăng dầu, có hiệu lực từ ngày 09/03/2012

Dear Travel Agent

Kính gửi: Quý Đại lý

 

 

Re: Revision in Fuel Surcharge effective: 09 March 2012

Thông báo thay đổi Phụ phí Xăng dầu, có hiệu lực từ ngày 09/03/2012

 

 

Due to the fuel volatility of oil prices and increasing aviation fuel costs,

Malaysia Airlines will revise fuel surcharges for all tickets issued/reissued on or after 09 March 2012.

Do biến động về giá dầu thô và tăng phí nhiên liệu hàng không, Malaysia Airlines sẽ điều chỉnh

phụ phí xăng dầu áp dụng cho vé xuất và xuất lại từ ngày 09/03/2012 như sau:

 

The surcharge for Economy Class will go up by 5 USD per sector and by 10 USD per sector for Business

and First class. This will be filed as a YQ and will be updated on all GDS

Phụ phí xăng dầu sẽ tăng 5 USD/chặng bay đối với hạng vé phổ thông, tăng 10 USD/chặng bay đối với

 hạng Nhất và hạng thÆ°Æ¡ng gia. Điều chỉnh này sẽ được cập nhật trong mục YQ trên tất cả hệ thống đặt chô toàn cầu 

 

Đề nghị các đại lý thông báo với khách hàng.

Thank you

Trân trọng cảm ơn

 

Malaysia Airlines

2nd Flr, Apartment Building

Somerset Grand Hanoi, 49 Hai Ba Trung Street

Hanoi, Vietnam

Tel: 84 4 38268819 / 20

Fax: 84 4 38242388

Website: www.malaysiaairlines.com