Vietnam Airlines Điểm đến thành công Giá rẻ mỗi ngày Điểm đến thành công Skyteam OneWorld

Cathay Pacific Thông báo v/v tăng thuế từ ngày 01Mar12

Kính gá»­i các thành viên của CXagents, 
Kính gá»­i quý anh chị đại lý, 
Cathay Pacific xin thông báo đến quý anh chị đại lý về việc tăng phụ phí xăng dầu. Theo đó, đối vá»›i những vé được xuất bắt đầu từ ngày 01 Mar trở Ä‘i, phụ phí xăng dầu sẽ tăng: 

USD133.2/ HKD1039/ CAD135.8/ NZD162/ JPY 11,000 or equv. for CX/KA 
flight coupons between HKG and South West Pacific, North America, Europe, 
Middle East, Africa and South Asian Sub-Continent including same day transit 
(24 hours) in BKK/SIN if applicable. 

USD29.5/ HKD230/ CAD30.1/ NZD36/ JPY 7,000 (for sector JP-TW/HK)/JPY 2,400 (for other 
sectors) or equv. for CX/KA flight coupons not specified above. 

Xin cảm Æ¡n, 
Cathay Pacific

Cathay Pacific Airways